Strategisch beleid

Gewoon Speciaal Onderwijs is ondernemend en innovatief - we spelen in op een veranderende omgeving. Dat is noodzakelijk, zeker sinds de invoering van passend onderwijs.
 
Aan het Strategisch Beleidsplan 2020 wordt op dit moment de laatste hand gelegd.
Zodra het document beschikbaar is wordt het hier gepubliceerd.
 
Download het strategische beleidsplan.