Onze scholen & KANS

Scholen en expertisecentrum  
Gewoon Speciaal heeft vijf scholen en een eigen expertisecentrum.
 
Speciaal basisonderwijs (sbo) Speciaal onderwijs (SO voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van gedrag en/of leren.)
Dr. C.P. Van Leersumschool (Zeist en Veenendaal)

 
Expertisecentrum
Expertisecentrum KANS in onderwijs (Bilthoven) is gespecialiseerd in het begeleiden, onderzoeken en behandelen van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, leer- of gedragsproblemen. KANS begeleidt, coacht en traint ook individuele leraren, schoolteams en ouders.