Gebruikersnaam:Wachtwoord: 
  
 Wachtwoord vergeten? 

Privacybeleid Stichting Gewoon Speciaal

Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Stichting Gewoon Speciaal zal moeten voldoen aan deze wetgeving.

Dit betekent dat wij u nog beter zullen informeren over welke persoonsgegevens wij van u en van de leerlingen verzamelen en waarom wij dat doen. U hebt het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en te vragen deze zo nodig te laten aanpassen.

Er is binnen Stichting Gewoon Speciaal een privacy beleid opgesteld, met daarin extra aandacht voor onder andere:

1. Het opslaan, beheren en gebruiken van persoonlijke gegevens.

2. Afspraken leveranciers: Met leveranciers en andere partijen die persoonsgegevens van ons ontvangen maken we goede afspraken die in lijn zijn met de nieuwe wet.

3. Toestemming gebruik beeldmateriaal: Voor het gebruik van foto- en videomateriaal binnen de school, zullen we jaarlijks uw toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

4. Bewustwording: Er wordt momenteel onder medewerkers aandacht besteed aan bewustwording, met behulp van voorlichtingsbijeenkomsten en een handboek Privacy. Daarin is ook een gedragscode opgenomen voor medewerkers. 


Klik op "Protocol Privacy"  om naar het protocol te gaan.


Protocol Privacy