Gebruikersnaam:Wachtwoord: 
  
 Wachtwoord vergeten? 

Stichting Gewoon Speciaal

Stichting Gewoon Speciaal beheert een aantal scholen voor Speciaal basis onderwijs,  een school voor Speciaal Onderwijs en een Expertisecentrum in de provincie Utrecht.

De Sbo scholen zijn: de Driehoek te Wijk bij Duurstede,De Kristal te Maarssen, de Stuifheuvel te Zeist en de Wissel te Houten. 
De SO school is de Dr. C.P. Van Leersumschool met een locatie in Zeist en een locatie in Veenendaal.
Het Expertisecentrum KANS-in-onderwijs is gevestigd aan de Galerijmuur in Houten.

Stichting Gewoon Speciaal wil kinderen van 3 tot 14 jaar met specifieke onderwijs- en zorgbehoeften de kans geven om hun talenten te ontwikkelen. Ieder kind moet zo goed mogelijk onderwijs krijgen, ongeacht de extra behoefte aan zorg.  Wij zijn een gemeenschap van deskundige en gepassioneerde professionals met één uitgesproken doel: alle voorwaarden scheppen en bieden zodanig dat deze kinderen goed toegerust kunnen beginnen aan hun maatschappelijke loopbaan. Wij willen dat alle kinderen actief en volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en daardoor zichzelf kunnen verwezenlijken als persoon. Daarmee dragen wij allen bij aan een gezonde maatschappij, waarin mensen zelfbewust, vanuit vertrouwen in eigen kunnen, handelen als burger. Wij kunnen het ontwikkelingsproces van kinderen tot zelfbewuste adolescenten optimaal begeleiden, zodat zij hun vervolgopleiding vanuit het vertrouwen in eigen kunnen succesvol zullen afronden.

Stichting Gewoon Speciaal speelt in op veranderende behoeften en past zich aan op de omgeving. Dat is nu meer dan noodzakelijk door de invoering van Passend Onderwijs. Om goed in te kunnen spelen op veranderende behoeften en omgeving hebben wij negen strategische ambities geformuleerd. Deze ambities geven houvast en richting aan de verandering binnen Gewoon Speciaal in de komende jaren.

De mensen binnen Gewoon Speciaal kenmerken zich door hun professionele houding en ethiek, hun praktisch handelen vanuit een veelvormigheid aan identiteiten en de wil om iets over te dragen aan toekomstige generaties. Gewoon Speciaal werkt vanuit een algemeen bijzondere overtuiging. Wij zijn trots op onze gemeenschap: onze mensen, onze scholen voor speciaal basisonderwijs en ons expertisecentrum.