Gebruikersnaam:Wachtwoord: 
  
 Wachtwoord vergeten? 

Overzicht Leden GMR Stichting Gewoon Speciaal 2017-2018

School 

Naam

Geleding 

Functie GMR

Functie MR

De Driehoek

Vacature

personeel

lid

-

vacature

ouder

lid

-

De Kristal

Corrie Eelkema

personeel

secretaris

Lenie Manusiwa

ouder

lid

ja

De Stuifheuvel

Saskia Olmer 

personeel

lid

ja

Vacature

ouder

lid

ja

De Wissel

Tjeerd Tuinstra

personeel

lid

ja

Martijn Kunnen

ouder

lid

ja

Van Leersum

Erika Dekker

Personeel

lid

ja

Rob de Goede

Ouder

voorzitter

ja

Indien u meer informatie wenst over het werk van de GMR, of indien u zaken van algemeen belang onder de aandacht van de GMR wilt brengen, kunt u ons bereiken per email, via gmr@gewoonspeciaal.com