Gebruikersnaam:Wachtwoord: 
  
 Wachtwoord vergeten? 

Het bestuur

Het bestuur van de stichting Gewoon Speciaal wordt gevormd door een College van bestuur en een Raad van toezicht.

Er is gekozen voor een éénhoofdig College van bestuur, waarbij de bestuurder tevens voorzitter is van het College.
Voorzitter College van bestuur: Freerik Meeuwes.

Leden Raad van toezicht:

Dhr. R.J. van Veen (voorzitter), mw. N. A.B. van der Veen - Qaudackers, mw. A.M. Dekker - Groen, mw. A.C. Vermeulen, dhr. F.J. Eijsink en dhr. H.J. Kwant.


De Schooldirecteuren zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen hun instelling.
De voorzitter van het College van bestuur  bestuurt de stichting. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Er wordt door middel van managementrapportages verantwoording afgelegd aan de voorzitter van het College van bestuur.   _______________________________________________________________________________